สมัครงาน

  • พนักงานในครัว เชฟ, ผู้ช่วยเชฟ และพนักงงานล้างจาน ชาย หญิง full time / part time
  • พนักงาน เสริฟ ชาย หรือ หญิง full time / part time

สนใจติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ เบอร์ 01708 478885 or 07885 889 926 (คุณนุช) พร้อมทั้งฝากชื่อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ